AK Parti: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "(Yeni İstihdam Paketi) Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi. Kaynak: AK Parti: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz

AK Parti: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz

43 maddelik yeni istihdam paketi TBMM'ye geliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, gazetecilere yaptığı açıklamada vergi ve prim borçlarının yapılandırılması için çalışma hazırladıklarını söyledi.

İŞSİZLİK SİGORTASI VE İSTİHDAM TEKLİFİ

Mehmet Muş, kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Mehmet Muş, "Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz" dedi.

Meclis’e sunulan 43 maddelik teklifin gerekçesinde “Korona virüsü (Covid-19) salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla destek tedbirleri düzenlenmektedir” denildi. Ayrıca teklifte ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergi rekabeti, vergide adalet, basitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde bazı güncellemelerin yapıldığı ifade edildi. Bu kapsamda istihdamın arttırılması için yapılacak düzenlemeler şöyle olacak:

İSTİHDAMI ARTTIRMA DÜZENLEMELERİ

-İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha çabuk geri dönmelerinin teşvik edilmesi amacıyla işten ayrılmalarını takip eden 3 ay içerisinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

-Kadınları, gençleri veya mesleki yeterlilik belgesi bulunanları istihdam eden özel sektör işverenlerine sağlanmakta olan prim desteği uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacak.

-İlave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine Aralık 2020 tarihine kadar sağlanacak olan prim desteği uygulaması 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak.

-İlave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar sağlanacak olan gelir vergisi, stopaj teşviki ve damga vergisi desteği uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacak.

-Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi Ocak 2021 tarihinden 31 Aralık 2023’e ertelenecek.

-Kısa çalışma uygulaması Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacak.

-1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda sağlanan normalleşme desteğinin uygulama süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacak.

-İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019, 17 Nisan 2020 döneminde sona erenler en son çalıştıkları iş yerinde yeniden fiilen çalıştırılmaları halinde bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilecek.

-İşverenler tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL; ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük
39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Kaynak: AK Parti: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER