İlan edilen Sağlık emekçi sayısı yetersizdir

İlan edilen Sağlık emekçi sayısı yetersizdir


SES Şırnak Şubesi Eş Başkanı Samet Kaya,“YÜZBİNLERCE ATAMA BEKLEYEN VARKEN, İLAN EDİLEN SAĞLIK EMEKÇİSİ ATAMA SAYISI YETERSİZDİR!” dedi.

OECD tarafından yayımlanan “2023 BİR BAKIŞTA SAĞLIK” raporunda:

OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranın % 9,2 olduğu belirtilmişken, raporda Türkiye’de bu oran %4,3’te kalmıştır. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde sondan 3. sırada yer almış olması sağlık sistemimizi gözler önüne sermektedir.

Yine sağlık hizmetinin sunucuları sağlık emekçileri açısından bakıldığında; Yüz bin kişiye düşen Hekim ve Hemşire sayısı; 2021 yılı için bu sayılar sırasıyla AB’de 402 ve 886, OECD’de ise 372 ve 932’dir. 2022 yılında ülkemizde;  Toplam hekim sayısı 194.688, toplam diş hekimi sayısı 42.359, hemşire sayısı 243.565 ve ebe sayısı 59.632 olmuşken; yüzbin kişiye düşen hekim sayısı 228, hemşire ve ebe sayısı 356’ olmuştur.

Bu verilerde de ihtiyacın ne düzeyde olduğu belli iken ne atama bekleyen sağlık emekçileri ne de halka müjde diye açıklanan oranlar ihtiyacı karşılamamaktadır. Üstelik yüz binlerce sağlık emekçisi atama beklerken az sayıda sağlık emekçisinin atanması kabul edilmez.

Ülkemizde sağlık ve sosyal hizmet emekçileri; düşük ücretler, uzun çalışma süreleri, mobbing altında çalışmaktadırlar. Sağlık emekçilerinin sayısının OECD ortalamasına kadrolu güvenceli olarak çıkarılması, sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamlarının oluşması için mücadeleye devam edeceğiz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER